Používame cookies

Zvolením možnosti „Akceptovať všetky“ vyjadrujete súhlas so spracovaním cookies. Kliknutím na „Nastaviť cookies“ máte možnosť výberu účelov, s ktorými súhlasíte. Súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Kliknutím na „Odmietnuť všetky“ vyjadríte nesúhlas so spracovaním cookies, v tomto prípade sa budú vo Vašom zariadení ukladať len cookies nevyhnutné pre fungovanie našej webstránky  Cookies. Viac info

 

Musím podať daňové priznanie a zaplatiť daň?

Pridané: 22.3.2024

Priznanie príjmu z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti sa Vás netýka ak... Vlastníctvo viac ako 5 rokov ...ste nehnuteľnosť vlastnili viac ako 5 rokov a nemali ste nehnuteľnosť zaradenú v obchodnom majetku. Dedičstvo v priamom rade ...ste nehnuteľnosť zdedili po svojom priamom predkovi alebo potomkovi (napríklad po rodičoch, starých rodičoch a podobne) a dohoroday ste vlastnili nehnuteľnosť aspoň 5 rokov. Darovanie nehnuteľnosti ...ste svoju nehnuteľnosť darovali a nedosiahli ste žiadny príjem z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti. Vyradenie z obchodného majetku ...bola nehnuteľnosť zaradená v obchodnom majetku, ale od jej vyradenia už uplynulo viac ako 5 rokov. Ostatné výnimky z predaja ...predali ste nehnuteľnosť vydanú V8m ako oprávnenej osobe podľa reštitučných zákonov alebo nehnuteľnosť zahrnutú do konkurznej podstaty. Daň ste už zaplatili ...ste daň už zaplatili, ale príjem z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti ste zaradili pod príjem z podnikateľskej činnosti.

klik na video : https://www.youtube.com/shorts/uZRjrnnPtag