Súhlas so spracovaním osobných údajov

                  Informácie k súhlasu so spracovaním osobných údajov na kontaktovanie s ponukou nehnuteľností

 

Ak ste prejavili záujem o kontaktovanie s ponukou nehnuteľností, realitná kancelária bude spracúvať Vaše osobné údaje aj na účel evidencie Vášho dopytu a oznamovanie ponúk nehnuteľností (telefonicky, e-mailom), ktoré vyhovujú Vašim kritériám a ktoré môžu byť pre Vás zaujímavé. Spracúvané budú Vaše kontaktné údaje a údaje o vlastnostiach nehnuteľnosti, o ktorú máte záujem. Právny základom je Váš súhlas s takým spracúvaním, pričom poskytnutie súhlasu je dobrovoľné a nemáte povinnosť súhlas udeliť.

 

Osobné údaje budú spracúvané po dobu Vášho záujmu, najdlhšie však po dobu jedného roka.

 

Máte právo kedykoľvek požiadať o ukončenie spracúvania osobných údajov na tento účel, odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov a máte právo požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov. Odvolať súhlas môžete kedykoľvek písomne alebo e-mailom na adresu realitnej kancelárie. Odvolanie súhlasu nemá podľa článku 7 ods. 3 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov vplyv na zákonnosť spracúvania vykonaného pred odvolaním súhlasu.

 

V rámci spracúvania osobných údajov nie je použité automatizované rozhodovanie ani profilovanie. Osobné údaje nebudú poskytované ďalším osobám (s výnimkou poskytnutia realitnému maklérovi) a nebudú prenášané do krajín mimo Európskej únie.