Daň z predaja nehnuteľností - jednoducho

kosicka-realitna-spolocnost

 

                                     Kto musí platiť daň z predaja nehnuteľnosti:

 

Ten kto ju predáva skôr, ako uplynie 5 ročná lehota odo dňa jej nadobudnutia a cena z predaja je vyššia ako cena nadobudnutia.
Po piatich rokoch od nadobudnutia je príjem z predaja nehnuteľností oslobodený od dane.

 

 

                         Predaj nehnuteľnosti do 5 rokov od nadobudnutia nehnuteľnosti:

 

V daňového priznania za predaj nehnuteľnosti sa do príjmovej časti uvádza suma za predaj nehnuteľnosti a vo výdavkovej časti si možno uplatniť:


- preukázateľne zaplatenú kúpnu cena,


- okrem toho je možné ako výdavky si uplatniť finančné prostriedky na rekonštrukciu a opravu nehnuteľnosti, úroky

   z hypotekárneho úveru alebo stavebného úveru súvisiace s kúpou nehnuteľnosti vrátane výdavkov, ktoré súvisia

   so samotným predajom ako