11 krokov pri predaji

                      Priebeh prevodu vlastníctva nehnuteľnosti

   

   

  1. Nadviazanie spolupráce s majiteľom nehnuteľnosti.

   

  2. Uzavretie dohody o spolupráci a zdokumentovanie nehnuteľnosti.

   

  3. Propagácia nehnuteľnosti.

   

  4. Obhliadky nehnuteľnosti so záujemcami.

   

  5. Podpis rezervačnej zmluvy so záujemcom o kúpu.

   

   

  Pri financovaní nehnuteľnosti prostredníctvom hypotekárneho úveru sú potrebné tieto kroky:

   

  a) Vyhotovenie znaleckého posudku pre banku

   

  b) Podpísanie úverovej zmluvy s kupujúcimi

   

  c) Podpísanie záložnej zmluvy s predávajúcimi

   

   

  6. Podpis autorizovanej kúpnej zmluvy vypracovanou advokátskou kanceláriou a overenie podpisov

   

  autorizovaným advokátom.

   

  7. Úhrada kúpnej ceny.

   

  8. Podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností.

   

  9. Rozhodnutie o povolení vkladu do katastra nehnuteľností.

   

  10. Protokolárne odovzdanie nehnuteľnosti.

   

  11. Prepis médií.